EN | PL | HR | DE | FR | NO | PT | SR | NL
Browse Items · Digitalna knjižnica Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Browse Items (31 total)

  • Tags: Viktor Car Emin

O nastanku drame "Mrtva straža", koja je preimenovana u "Na straži".
Fascikl VIII, omot T20

O drami "Mrtva straža", preimenovana u "Na straži".
Fascikl VIII, omot T29

O Carevim ranim godinama, obitelji, školovoanju i prvom zaposlenju jednoj riječkoj trgovini.
Fascikl V, omot R2

Tekst povodom 65. godišnjice braka Viktora i Eme Car na 19 tipkanih stranica, nekompletno (nedostaju str. 8, 15 i 16) i nekoliko kopija pojedinih stranica identičnog ili ispravljenog teksta (stranice 1, 2, 3 (2 primjerka), 4, 5, 6 (2 primjerka), 7…

Razglednica s likom Stjepana Radića. Katalinić poziva Cara da se ugleda na primjer velikog hrvatskog rodoljuba.

Rukopis predgovora romanu "Suor Aurora Veronika" objavljenom povodom Carevog 70. rođendana i prethodna verzija istog rukopisa.
Signaturne oznaka 41

U potpisu B[arba] Š[ime]. Kratki prikaz književnog djela Viktora Cara do 1934. godine.

Podlistak Obzora. Benković piše kako je prilikom boravka u Opatiji posjetio Cara, koji mu je pričao o svojim nevoljama ("... po vojnoj policiji strogo čuvan, kuća mu je bila premetana..."). Piše o Carevom djelovanju u Družbi sv. Ćirila i…

Dvije verzije istog rukopisa s biografijom Viktora Cara. Zadnja godina koja se spominje u tekstu je 1940.
Navodi biografske podatke o službovanju, o radu za Družbu sv. Ćirila i Metoda, o uređivačkom radu.
Signaturne oznake 37 i 48.

Tipkani tekst o književnom djelu Viktora Cara.
Signaturna oznaka 46