EN | PL | HR | DE | FR | NO | PT | SR | NL
Browse Items · Digitalna knjižnica Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Browse Items (31 total)

  • Tags: Viktor Car Emin

Nepotpun tekst (sadrži stranice 3-5) od djelu Viktora Cara.

U potpisu B[arba] Š[ime]. Kratki prikaz književnog djela Viktora Cara do 1934. godine.

Razglednica s likom Stjepana Radića. Katalinić poziva Cara da se ugleda na primjer velikog hrvatskog rodoljuba.

Podlistak Obzora. Benković piše kako je prilikom boravka u Opatiji posjetio Cara, koji mu je pričao o svojim nevoljama ("... po vojnoj policiji strogo čuvan, kuća mu je bila premetana..."). Piše o Carevom djelovanju u Družbi sv. Ćirila i…

Rukom pisani prijepis biografije Viktora Cara. Pretpostavljeni autor Rikard Katalinić Jeretov.
Signaturna oznaka 49

Obnovljeni Pedagoško-književni zbor prikuplja građu za novoosnovani pedagoški arhiv i obraća se Caru s molbom za pomoć.

Odgovor Kataliniću iz Tiskare Spuller iz Samobora. Dogovor oko tiskanja romana Suor Aurora Veronika povodom 70. rođendana Viktora Cara.

Nacrt pisma, nepotpisanog, sadrži planove za tiskanje romana Suor Aurora Veronik. Pretpostavljeni autor Rikard Katalinić Jeretov. Moli prijatelja za novčani prilog tiskanju romana u 1000 primjeraka kao iznenađenja Caru za 70.…

Tipkani tekst o književnom djelu Viktora Cara.
Signaturna oznaka 46

O Carevom djelovanju u Družbi sv. Ćirila i Metoda, o suradništvu sa Supilom. Spominje Carevu gostoljubivost; gosti u njegovu domu koji su nazivali "Konzulatom" (Vila Dalibor) bili su uz "viđenije nacionalne radnike" i poznatiji Česi i Slovaci.…