EN | PL | HR | DE | FR | NO | PT | SR | NL
Browse Items · Digitalna knjižnica Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Browse Items (31 total)

  • Tags: Viktor Car Emin

Car se prisjeća događaja kad je sa V. Spinčićem obilazio škole Družbe Ćirila i Metoda u Istri po porečkom kotaru.

Noveleta Viktora Cara

Katalinić se prisjeća razgovora s Carem u kojem mu je otkrio koncepciju svoje drame "Vicencica".

Recenzija Carevog povijesnog (šenoinskog) romana "Presječeni puti".

Najava premijere Careve komedije "Vicencica" u Narodnom kazalištu Zagreb. U potpisu teksta J. H.

O premijeri Careve komedije "Vicencica" u Narodnom kazalištu u Zagrebu.

Dvije verzije istog rukopisa s biografijom Viktora Cara. Zadnja godina koja se spominje u tekstu je 1940.
Navodi biografske podatke o službovanju, o radu za Družbu sv. Ćirila i Metoda, o uređivačkom radu.
Signaturne oznake 37 i 48.

Odlomak govora Rikarda Katalinića Jeretova o Viktoru Caru.
Signaturna oznaka 46

Tekst nastao povodom završetka školovanje prve generacije učenika opatijskog kursa za obrazovanje učiteljskog kadra.

O Carevim ranim godinama, obitelji, školovoanju i prvom zaposlenju jednoj riječkoj trgovini.
Fascikl V, omot R2