EN | PL | HR | DE | FR | NO | PT | SR | NL
Browse Items · Digitalna knjižnica Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Browse Items (31 total)

  • Tags: Viktor Car Emin

Tekst povodom prenošenja posmrtnih ostataka devetorice poginulih boraca na opatijsko groblje

Članak povodom otvorenja hrvatske gimnazije u Opatiji

Tekst o talijanskim fašističkim zločinima.

Odgovor Kataliniću iz Tiskare Spuller iz Samobora. Dogovor oko tiskanja romana Suor Aurora Veronika povodom 70. rođendana Viktora Cara.

Direktor Gradske štedionice Novi Sad (nečitak potpis) šalje Jeretovu odgovor na molbu u financiranju izdavanja djela "Suor Aurora Veronika".

Obnovljeni Pedagoško-književni zbor prikuplja građu za novoosnovani pedagoški arhiv i obraća se Caru s molbom za pomoć.

Nepotpun tekst (sadrži stranice 3-5) od djelu Viktora Cara.

O Carevom djelovanju u Družbi sv. Ćirila i Metoda, o suradništvu sa Supilom. Spominje Carevu gostoljubivost; gosti u njegovu domu koji su nazivali "Konzulatom" (Vila Dalibor) bili su uz "viđenije nacionalne radnike" i poznatiji Česi i Slovaci.…

Rukom pisani prijepis biografije Viktora Cara. Pretpostavljeni autor Rikard Katalinić Jeretov.
Signaturna oznaka 49

Nacrt pisma, nepotpisanog, sadrži planove za tiskanje romana Suor Aurora Veronik. Pretpostavljeni autor Rikard Katalinić Jeretov. Moli prijatelja za novčani prilog tiskanju romana u 1000 primjeraka kao iznenađenja Caru za 70.…