EN | PL | HR | DE | FR | NO | PT | SR | NL
Digitalna knjižnica Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija

Traži koristeći ovu vrstu upita:Pretraži samo ove vrste zapisa:

Dokument
Datoteka
Zbirka

Složeno pretraživanje (samo dokumenti)

 

Nedavno dodani dokumenti

Fotografija Viktora Cara Emina

Fotografija Cara u krupnom planu.see more

Boćarija Pobri

Viktor Car Emin na boćariji na Fortici u Pobrima.see more

Na Fortici

Viktor Car Emin s prijateljem (Brumnjakom?) na Fortici.see more

Fotografija Viktora Cara Emina

Viktor Car Emin u svojoj radnoj sobi.see more

Sa sahrane Viktora Cara Emina

Snimka sa sahrane Viktora Cara. Slijeva nadesno: prof. Ivan Ivančić, Antonija (Tonica) Bučić, Ada Car, udovica pok. nećaka Nila, Joško Košak.see more