EN | PL | HR | DE | FR | NO | PT | SR | NL
Browse Items · Digitalna knjižnica Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Browse Items (7 total)

  • Tags: biografija

Nepotpun tekst (sadrži stranice 3-5) od djelu Viktora Cara.

O Carevom djelovanju u Družbi sv. Ćirila i Metoda, o suradništvu sa Supilom. Spominje Carevu gostoljubivost; gosti u njegovu domu koji su nazivali "Konzulatom" (Vila Dalibor) bili su uz "viđenije nacionalne radnike" i poznatiji Česi i Slovaci.…

Rukom pisani prijepis biografije Viktora Cara. Pretpostavljeni autor Rikard Katalinić Jeretov.
Signaturna oznaka 49

Odlomak govora Rikarda Katalinića Jeretova o Viktoru Caru.
Signaturna oznaka 46

Tipkani tekst o književnom djelu Viktora Cara.
Signaturna oznaka 46

Dvije verzije istog rukopisa s biografijom Viktora Cara. Zadnja godina koja se spominje u tekstu je 1940.
Navodi biografske podatke o službovanju, o radu za Družbu sv. Ćirila i Metoda, o uređivačkom radu.
Signaturne oznake 37 i 48.

Katalinić prenosi biografiju objavljenu uz noveletu Stramba u djelu 1000 novela : 1000 svjetskih pisaca /ur. Ljubo Wiesner, br. 76-78.