EN | PL | HR | DE | FR | NO | PT | SR | NL
Browse Items · Digitalna knjižnica Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Browse Items (856 total)

Direktor Gradske štedionice Novi Sad (nečitak potpis) šalje Jeretovu odgovor na molbu u financiranju izdavanja djela "Suor Aurora Veronika".

Obnovljeni Pedagoško-književni zbor prikuplja građu za novoosnovani pedagoški arhiv i obraća se Caru s molbom za pomoć.

Autor pisma poziva Cara da napiše referat za sesiju povodom 50 godina smrti Silvija Strahimira Kranjčevića.

Nepotpun tekst (sadrži stranice 3-5) od djelu Viktora Cara.

O Carevom djelovanju u Družbi sv. Ćirila i Metoda, o suradništvu sa Supilom. Spominje Carevu gostoljubivost; gosti u njegovu domu koji su nazivali "Konzulatom" (Vila Dalibor) bili su uz "viđenije nacionalne radnike" i poznatiji Česi i Slovaci.…

Rukom pisani prijepis biografije Viktora Cara. Pretpostavljeni autor Rikard Katalinić Jeretov.
Signaturna oznaka 49

Nacrt pisma, nepotpisanog, sadrži planove za tiskanje romana Suor Aurora Veronik. Pretpostavljeni autor Rikard Katalinić Jeretov. Moli prijatelja za novčani prilog tiskanju romana u 1000 primjeraka kao iznenađenja Caru za 70.…

Odlomak govora Rikarda Katalinića Jeretova o Viktoru Caru.
Signaturna oznaka 46

Tipkani tekst o književnom djelu Viktora Cara.
Signaturna oznaka 46

Dvije verzije istog rukopisa s biografijom Viktora Cara. Zadnja godina koja se spominje u tekstu je 1940.
Navodi biografske podatke o službovanju, o radu za Družbu sv. Ćirila i Metoda, o uređivačkom radu.
Signaturne oznake 37 i 48.